Fotokatalytická čistička vzduchu

Maximální účinnost pro firmy i domácnosti díky unikátní technologii

JAK HELIX FUNGUJE

Poznejte efekt jednoho z nejúčinnějších baktericidních a virucidních povrchů na světě s každým nádechem.

Helix je unikátní čistička vzduchu navržená jak pro výrobní závody a další provozy, průmyslové objekty, kancelářské budovy, dopravní prostředky nebo místa s vyšší koncentrací lidí, tak pro domácnosti. Funguje na principu fotokatalýzy, tedy přírodního rozkladu nežádoucích částic působením světla a katalyzátoru – v našem případě oxidu titaničitého.

Díky unikátnímu fotokatalytickému povrchu vykazuje Helix několikanásobně vyšší účinnost než jiné nanočističky vzduchu. Dokáže ze vzduchu v uzavřených prostorách odstranit téměř 100 % zdraví škodlivých látek, mikroorganismů a pachů. Výsledkem procesu je pouze voda a oxid uhličitý.

Díky fotokatalýze nepotřebuje Helix žádné filtry, a tím ani jejich pravidelnou výměnu a nakládání s kontaminovaným odpadem. Čistička je tak prakticky bezúdržbová a hodí se i pro zdravotnická zařízení, sanitní vozy, školy, kanceláře nebo potravinářský průmysl.

Více o naší technologii

Výhody technologie Helix

Proč zvolit fotokatalytickou čističku HELIX?

Bezfiltrová technologie

Helix nepotřebuje žádné filtry. Vzdušné polutanty nezachytává, ale rovnou likviduje.

Likvidace patogenů

Účinně likviduje, viry, bakterie, plísně nebo kvasinky.

Zkoušky a certifikace

Účinnost technologie je ověřena laboratorními zkouškami i měřením v reálných podmínkách.

Likvidace pachů

Helix neničí jen bakterie a viry, ale také organické pachy a výpary těkavých látek.

Odstranění mastnoty

Technologie umožňuje rozkládat mikrokapénky mastnoty a tuků na molekulární úrovni.

UV-C a ozon free

Technologie je zcela bezpečná, nevyužívá agresivní UV-C záření a neprodukuje ozon.

Patentovaná technologie UVNITŘ HELIXU

Jak probíhá čištění vzduchu prostřednictvím fotokatalýzy?

Fotokatalýza funguje na principu přirozeného rozkladu některých látek působením světla za přítomnosti fotokatalyzátoru. V této definicí z učebnice chemie se skrývá nejdůležitější informace o procesu, který probíhá uvnitř Helixu. Nebezpečné látky ze vzduchu totiž nezachytává, ale rovnou likviduje.

Na šroubovitě uspořádané lamely uvnitř čističky je nanesen speciální vrstva obsahující mikrokrystaly polovodiče TiO2. Tento fotokatalytický povrch je aktivovaný UV-A zářením a při kontaktu rozkládá zdraví škodlivé látky ve vzduchu na neškodné molekuly a oxidu uhličitého. Tím je zajištěn silný čistící a antimikrobiální efekt.

Tento proces lze přirovnat k povrchu rozžhavenému na teplotu dosahující mnoha tisíc stupňů Celsia. Pokud na něj dopadne kousek organického materiálu, okamžitě shoří. Na samotném povrchu se však nic neusadí.

Detail produktu

Reference

Naše realizace

Zeszuta Sport sp. z o.o. Polsko

Sanitkové čističky vzduchu H1 pro odběrové autobusy polského zdravotnictví a přestavěné firmou Zeszuta.

Geraton sp. z o.o. Polsko

Instalace čističek H1 do sanitních vozů a perspektiva dlouhodobé spolupráce na vývoji.

Český červený kříž

Sanitní vozy pro Ukrajinu, palubní čističky H1

Medical service Davepo s.r.o. Praha a Středočeský kraj

Zdravotnická záchranná služba a výbava vozů čističkami H1

Medirol s.r.o. Dolní Dubňany

organizace zabývající se vývojem, výrobou a prodejem prostředků pro manipulaci s pacienty. Dodávky čističek H1

OC 6 Praha

Ochrana ovzduší a likvidace zápachu dětského koutku čističkou Helix

81 Mercantile s.r.o.

Specializované vestavby sanitních vozů pro jednotky IZS a výbava sanitními čisičkami H1

Plicní centrum s.r.o. Praha 5 Radotín

ochrana pacientů a zdravotního personálu

Fit and Beauty s.r.o. Praha 3

Likvidace zápachu a nečistot v ovzduší

GenDetectiv s.r.o.

Ochrana personálu během covidu čističkou C1

Hamr-Sport a.s. Sportovní areál Praha

Ochrana ovzduší šaten a likvidace zápachu

CHIRAMED s.r.o. Chirurgická a gastroenterologická ambulance Český Brod

ochrana pacientů a zdravotního personálu

BTA Accounting Services s.r.o. Praha – Poradenská společnost pro optimalizaci a analytické nastavení účetnictví

Zlepšení ochrany kanceláří

Lastr s.r.o.

Specializovaná ambulantní zdravotní péče, ochrana zdravotníků čističkou C1

Kontakt

Kontaktujte nás

Máte dotazy k čištění vzduchu nebo fotokatalýze? Rádi najdeme nejlepší řešení pro čištění vzduchu ve vaší specifické situaci. Ozvěte se nám a my vás kontaktujeme zpět.