Efekt čistého vzduchu

Objevte efektivní a přirozené čištění díky fotokatalýze.

Fotokatalytická čistička vzduchu Helix poslouží všude, kde potřebujete rychlé a účinné čištění kontaminovaného vzduchu v rámci uzavřených prostor. Ničí bakterie, viry a pachy.

Osvědčuje se v náročném nemocničním prostředí, v průmyslových výrobnách, hromadné dopravě, ale například i v kadeřnictvích a domácnostech. Díky unikátnímu využití fotokatalýzy rozkládá a ničí veškeré organické látky včetně mikroorganismů, vzdušných polutantů a dokonce i pachů.

Je velmi účinná a bezfiltrová - její nároky na údržbu jsou tak zcela minimální.

REVOLUČNÍ PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE

Jak čistí vzduch
technologie Helix

Díky unikátní šroubovité konstrukci je maximalizován kontakt vzduchu s povrchem lamel a dochází k němu vícekrát

Znečištěný vzduch je nasávaný výkonem 30 m3/h až 800 m3/h.

Lamely mají patentovaný fotokatalytický povrch

Vzduch zbavený virů, bakterií, pachů a ostatních nežádoucích látek

Speciálně vyvinuté UVA moduly bombardují fotokatalytický povrch lamel a díky vysoké energii fotonů spouští účinný proces rozkladu a ničení organických látek obsažených ve vzduchu

Efekt čistého vzduchu

Efekt fotokatalýzy na různé druhy znečištění

Vliv čističky Helix na koncentraci VOC

Graf1: Graf zobrazující odbourávání směsi 4 těkavých organických látek (VOC) v čase, po zapnutí přístroje. Koncentrace poklesla o 90 % za 107 minut. Protokol o testování najdete zde.

Test method for air purifying performance of semiconducting photocatalytic products EN 16846-1

Dr. David Hazafy, Technopark Kralupy, VŠCHT, Náměstí G. Karse, Czech Republic

Srovnání doby nezbytné k odbourání 90% škodlivých látek z ovzduší u konkurenční technologie

Graf2: Porovnání účinnosti P25 fotokatalyzátoru (P25 je nejčastěji používaný komerčně dostupný fotokatalyzátor tzv. benchmark a produktu společnosti Helix Cleaner s.r.o. Protokol o testování najdete zde.

Test method for air purifying performance of semiconducting photocatalytic products EN 16846-1.

Dr. David Hazafy, Technopark Kralupy, VŠCHT, Náměstí G. Karse, Czech Republic

Fotokatalýza v technologii Helix

Detailní popis procesu fotokatalýzy

Fotokatalýza patří mezi fotoprocesy, které jsou přirozenou součástí našeho života. Energie světla dopadá na mikrokrystalky polovodiče TiO₂, vytváří na jejich povrchu volné elektrony a elektronové díry, jejichž působení v kombinaci s kyslíkem rozkládá molekuly organických látek až na molekuly oxidu uhličitého a molekuly vody.

Tato technologie využívá specifických vlastností vysokého povrchu mikroskopických krystalků TiO₂ o rozměrech menších než 100 nanometrů a fyzikálních jevů probíhajících atomárních a subatomární úrovni. Jedná se tedy o nanotechnologii.

Fotokatalytický povrch aktivovaný UV-A zářením, zajišťuje silný čistící a antimikrobiální efekt. Fotokatalýza rozkládá zdraví škodlivé látky na neškodné molekuly.

Tento proces lze přirovnat k povrchu rozžhavenému na teplotu dosahující mnoha tisíc stupňů Celsia. Pokud na něj dopadne kousek organického materiálu, v tomto případě okamžitě shoří. Na samotném povrchu se však nic neusadí.